ഔദ്യോഗികബഹുമതി നല്‍കിയത് കൊടകരയില്‍

അന്നമനട പരമേശ്വരമാരാരുടെ മൃതദേഹം സംസ്‌കാരത്തിനുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനുമുമ്പായി സര്‍ക്കാരിന്റെ ഔദ്വോഗികബഹുമതിയുടെ ഭാഗമായി പോലീസ് ഗാര്‍ഡ് ഓഫ് ഓണര്‍ നല്‍കുന്നു.

കൊടകര: വിട പറഞ്ഞ വാദ്യപഞ്ചാനനന്‍ അന്നമനട പരമേശ്വരമാരാരുടെ ഭൗതികശരീരം സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരിന്റെ ഔദ്വോഗിക ബഹുമതിയോടയായിരുന്നു കൊടകരയില്‍നിന്നും യാത്രയാക്കിയത്.

കാവില്‍ കരയോഗം ഹാളില്‍ പൊതുദര്‍ശത്തിനുവച്ച ഭൗതികശരീരം ഉച്ചക്ക്് 12 ന് അന്നമനടയിലേക്ക്് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുമുന്നോടിയായിട്ടായിരുന്നു സര്‍ക്കാരിന്റെ ഔദ്വോഗികബഹുമതിയുടെ ഭാഗമായി പോലീസിന്റെ ഗാര്‍ഡ് ഓഫ്്് ഓണര്‍.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!