300 ഓളം കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഭക്ഷ്യകിറ്റ് വിതരണം നടത്തി

സിപിഐ(എം) മൂലംകുടം ബ്രാഞ്ച് പരിധിയിലെ 300 ഓളം കുടുംബങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഭക്ഷ്യ കിറ്റിന്റെ വിതരണോത്ഘാടനം സിപിഐ(എം) കൊടകര ഏരിയ കമ്മറ്റി സെക്രട്ടറി ടി.എ. രാമകൃഷ്ണന്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു

കൊടകര : സിപിഐ(എം) മൂലംകുടം ബ്രാഞ്ച് പരിധിയിലെ 300 ഓളം കുടുംബങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഭക്ഷ്യ കിറ്റിന്റെ വിതരണോത്ഘാടനം സിപിഐ(എം)  കൊടകര ഏരിയ കമ്മറ്റി സെക്രട്ടറി ടി.എ. രാമകൃഷ്ണന്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു. മറ്റത്തൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അശ്വതി വി.പി, ബിജു സി.സി, ഗോപി കുണ്ടനി തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!