കൊടകരയില്‍ കിണര്‍ റീചാര്‍ജിങ്ങ്

കൊടകരയില്‍ കിണര്‍ റീച്ചാര്‍ജിങ്ങ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വീട്ടുകിണറിനോടുചേര്‍ന്ന് മഴവെള്ളം ശേഖരിക്കാനുള്ള സംഭരണിയുടെ നിര്‍മാണം നടത്തുന് തൊഴിലാളികള്‍.

കൊടകര : കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കണക്കിലെടുത്ത് മഴവെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാതെ കിണറുകളിലും കുളങ്ങളിലും തോടുകളിലും സംഭരിക്കുന്നതിന് ദീര്‍ഘകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജലവിഭവവകുപ്പിന്റെ  ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടക്കുന്ന കിണര്‍ റീ ചാര്‍ജിങ്ങ് പദ്ധതി  കൊടകരയില്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു.   ഭൂജലനിരപ്പില്‍ വര്‍ധനവ് ഉണ്ടാക്കുകയും വേനല്‍ക്കാലത്ത് ജലക്ഷാമം  ഒരു പരിധിവരെ പരിഹരിക്കുക എന്നതുമാണ് ഇതിന്റെ  ലക്ഷ്യം.

കേരള ഗ്രാമീണ ശുദ്ധജലവിതരണശുചിത്വ ഏജന്‍സിയുടെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മഴകേന്ദ്രം മുഖേനയാണ്  കിണര്‍ റീചാര്‍ജിങ്ങ് നടക്കുന്നത്. ജില്ലയില്‍ കിണര്‍റീച്ചാര്‍ജിങ്ങ് ഇപ്പോള്‍ കൊടകര പഞ്ചായത്തില്‍ മാത്രാമണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്തില്‍ പതിനായിരത്തിലധികം വീടുകളുണ്ടെങ്കിലും  എണ്ണൂറിലധികം വീട്ടുകാര്‍മാത്രാമണ് ഇപ്പോള്‍ ഇതിന്റെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റില്‍ വന്നിട്ടുള്ളൂ.

മുന്നൂറിനടുത്ത് വീടുകൡ ഇതിനകം പദ്ധതിയുടെ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയായി. ശേഷിക്കുന്ന വീടുകളില്‍  നിര്‍മാണ പ്രവൃത്തികള്‍  പുരോഗമിക്കുകയാണ്. തൃശൂര്‍ കൂടാതെ പാലക്കാട് , കണ്ണൂര്‍, പത്തനംതിട്ട എന്നിങ്ങനെ 4 ജില്ലകളിലാണ് ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയില്‍ കിണര്‍ റീച്ചാര്‍ജിങ്ങ് നടന്നു വരുന്നത്. കിണര്‍ റീച്ചാര്‍ജ് ചെയ്യേണ്ട ഉപഭോക്താക്കള കെണ്ടെത്തുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ വഴിയാണ്.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!