പഴമ്പിള്ളി വെളിയൻ റോസ്സി (74) അന്തരിച്ചു. 

കൊടകര : പഴമ്പിള്ളി വെളിയൻ റോസ്സി (74) അന്തരിച്ചു.  സംസ്കാരം നടത്തി. ഭർത്താവ് : ദേവസികുട്ടി. മക്കൾ: ജിനി , ജിയ, ജിനോയ്. മരുമക്കൾ : പോളി, പോൾ, ശോഭ.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!