കൊടുങ്ങ തേമാത്ത് പദ്മനാഭൻ (64) അന്തരിച്ചു.

വെള്ളിക്കുളങ്ങര : കൊടുങ്ങ തേമാത്ത് പദ്മനാഭൻ (64) അന്തരിച്ചു. സംസ്കാരം ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10 ന് വീട്ടുവളപ്പിൽ. അവിവാഹിതനാണ്.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!