ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാടിപ്പാറയിൽ പുകയില വിരുദ്ധ സെമിനാർ.

Seminarനാടിപ്പാറ: ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സെമിനാറും, ബോധവല്ക്കരണ ക്ലാസും സംഘടിപ്പിച്ചു. മറ്റത്തൂർ സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം നാടിപ്പാറ സാംസ്ക്കാരിക നിലയത്തിൽ നടത്തിയ സെമിനാർ വാര്ഡ് മെമ്പർ വി. എസ്. സുബീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മറ്റത്തൂർ സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ലേഡി ഹെൽത്ത് സുപ്പെർവൈസർ സി.ഡി. അന്നം, ജില്ല ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ വി. എച്ച്. അഷ്‌റഫ്‌ എന്നിവർ ക്ലാസ്സ്‌ നയിച്ചു. തൊഴിലുറപ്പ്, കുടുംബശ്രീ പ്രവര്ത്തകരും സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തു. പുകയില ഉപയോക പ്രോത്സാഹനങ്ങളും, പരസ്യങ്ങളും, സ്പോണ്‍സർഷിപ്പും തടയണമെന്ന് സെമിനാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

റിപ്പോർട്ട്‌ : അനിത ദേവസ്യ

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!