തൊഴില്‍ രഹിത വേതനവിതരണം തുടങ്ങി.

കൊടകര: ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തൊഴില്‍ രഹിത വേതനവിതരണം തുടങ്ങി. തിങ്കള്‍, ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളില്‍ തുടരും.
മറ്റത്തൂര്‍:ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തൊഴില്‍രഹിത വേതനം തിങ്കള്‍ മുതല്‍ ബുധന്‍ വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ വിതരണം നടക്കും.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!