അപൂര്‍വ ഫോട്ടോഗ്രാഫിപ്രദര്‍ശനം നാളെ മുതല്‍ കോടാലിയില്‍

കൊടകര: മ്യൂസിയം ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോടാലിയിലെ ഫോട്ടോമ്യൂസ് ‘ഒന്നിനൊന്ന്’ എന്നപേരിവല്‍ അപൂര്‍വ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. അറിയപ്പെടുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫറും ഫോട്ടോമ്യൂസിന്റെ അക്കാദമിക് ഡയറക്ടടറുമായ നന്ദകുമാര്‍ മൂടാടിയുടേയും അന്താരാഷ്ട്രതലത്തില്‍ ശ്രദ്ധേയനായ ചിത്രകാരന്‍ ഫ്രാന്‍സീസ് കോടങ്കണ്ടത്തിന്റേയും ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദര്‍ശനത്തിനാണ് കോടാലിയിലെ ഫാട്ടോമ്യൂസ് വേദിയാകുന്നത്.

നൂതനസങ്കല്‍പ്പത്തിലധിഷ്ഠിതമായ രണ്ടുമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന രണ്ടുകലാകാരന്‍മാര്‍ ഒരേപ്രതലത്തില്‍ കലാസൃഷ്ടി നടത്തിയ ചിത്രങ്ങളുടെ ആദ്യപ്രദര്‍ശനമാണ് കോടാലിയിലെ ഫോട്ടോമ്യൂസ് റൂറല്‍ഗാലറിയില്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിനൊരുങ്ങുന്നത്. ഒരേക്യാന്‍വാസില്‍ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പെയിന്റിങ്ങും സമ്മേളിക്കുന്നു. ഇത് ലോകത്തില്‍തന്നെ ആദ്യസംരംഭമാണ്.

നന്ദകുമാര്‍ മൂടാടിയുടെ 14 ചിത്രങ്ങള്‍ക്കാണ് ഫ്രാന്‍സീസ് കോടങ്കണ്ടത്ത് അതേകാന്‍വാസില്‍ പെയിന്റിങ്ങ് ഒരുക്കിയിരിക്കുനന്ത്. ഇതോടനുബ്നധിച്ച വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ നന്ദകുമാര്‍ മൂടാടി, ഫ്രാന്‍സീസ് കോടങ്കണ്ടത്ത് ,ശ്രീനിവാസ് എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!