നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയ കൊടകര കലാനഗറിലെ പോത്ത് കുളം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു

കൊടകര : നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയ കൊടകര കലാനഗറിലെ പോത്ത് കുളം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം.ആർ.രഞ്ജിത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കൊടകര പഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റ് അമ്പിളി സോമൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ ജിജിമോൾ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീല ജോർജ് , ജനപ്രതിനിധികളായ വി.കെ.മുകുന്ദൻ, അ ഡ്വ. അൾജോ പുളിക്കൻ, പോൾസൺ പീടിക, ടി.കെ. പദ്മനാഭൻ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പി.ആർ. അജയഘോഷ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. 2020-21 ജനകീയ സൂത്രണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 10 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയാണ് നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത്

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!