വയലൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ചിങ്ങത്തിരുവാതിര ഭക്തിസാന്ദ്രം

കൊടകര :  നെല്ലായി വയലൂര്‍ മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിലെ ചിങ്ങമാസത്തിലെ തിരുവാതിര ആചരണം ഭക്തിസാന്ദ്രമായി. വിശേഷാല്‍പൂജകള്‍, മഹാരുദ്രംധാര, കളഭാഭിഷേകം, നവകം, തിരുവാതിര ഊട്ട് എന്നിവ ഉണ്ടായി.  കൈമുക്കിലെ  ഇപ്പോഴത്തെ കാരണവരും  ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റിയുമായ കൈമുക്ക് ജാതവേദന്‍നമ്പൂതിരിയുടെ  നേതൃത്വത്തില്‍  ക്ഷേത്രം തന്ത്രിമാരായ അണിമംഗലം നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി, വാസുദേവന്‍ നമ്പൂതിരി, അഴകത്ത് ത്രിവിക്രമന്‍ നമ്പൂതിരി, ദേവേഷ് നമ്പൂതിരി, മേല്‍ശാന്തിമാരായ കടലൂര്‍ മധുനമ്പൂതിരി, രഘുനമ്പൂതിരി, പന്തല്‍ ദാമോദരന്‍ നമ്പൂതിരി എന്നിവര്‍ കാര്‍മികത്വം വഹിച്ചു.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!