വ്യക്തി ഒന്ന്, മരം ഒന്ന് ദേശത്തിനായി

കൊടകര ഗവ.ഗേള്‍സ് ഹൈസ്‌കൂൡലേക്കുള്ള ഔഷധവൃക്ഷത്തൈകള്‍ കൊടകര ഹരിദാസില്‍നിന്നും പ്രധാനാധ്യാപിക ഏററുവാങ്ങുന്നു.

കൊടകര: സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അഖിലേന്ത്യാതലത്തില്‍ പര്യാവരണ്‍ സംരക്ഷണ ഗതിവിധി വിഭാഗം ഔഷധ/ഫലവൃക്ഷത്തൈകള്‍ നടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ കൂവളം, ആവല്‍, പൂവ്വരശ്ശ്, ദന്തപ്പാല, മന്ദാരം, ചാമ്പ, പേര, നെല്ലി, ഉങ്ങ് തുടങ്ങിയ ഔഷധവൃക്ഷത്തൈകള്‍ നട്ടു.

”വ്യക്തി ഒന്ന്, മരം ഒന്ന്, ദേശത്തിനായി” എന്ന തലവാചകത്തിലാണ് ചടങ്ങുകള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് പര്യാവരണ്‍ വിഭാഗ് സംയോജക്ള്‍ പി. ആര്‍. സുരേഷ്, ജില്ലാ സംയോജക്ള്‍ ഹരിദാസ് കൊടകര, പ്രചാര്‍ പ്രമുഖ്  നന്ദനന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ നേതൃത്വം നല്കി.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!